Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 02.08.2023 r. opublikowana została przez Ministerstwo Obrony Narodowej decyzja nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie programu stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy. Wysokość stypendium kształtuje się na poziomie połowy uposażenia szeregowego zawodowego.

Program stypendiów adresowany jest do studentów, którzy rozpoczną naukę w roku akademickim 2023/2024 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiach pierwszego stopnia (bezpośrednio po ich ukończeniu należy kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia) na Uczelni i kierunku studiów zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem, realizowanych studiów uzyskują tytuł magistra (równorzędny) lub magistra inżyniera.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe Informacje można uzyskać w Dziekanacie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa:

Tel. 33 8297241
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Promocji i Marketingu WSFiP

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top