Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jest instytucją edukacyjną, która dąży do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia w obszarach finansów i prawa. Naszą misją to przygotowanie studentów do osiągania sukcesów zawodowych poprzez połączenie solidnej wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami. Jesteśmy dumni z naszych programów nauczania, które są dostosowane do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku pracy.

Rozumiemy, że jako studenci jesteście zainteresowani rozwojem osobistym i zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji, dlatego też chcielibyśmy zaproponować Wam możliwość uczestnictwa w programach szkoleniowych i certyfikacyjnych dostępnych dzięki firmie Microsoft.

Microsoft to renomowany lider w dziedzinie technologii informatycznych, a ich programy certyfikacyjne są uznawane na całym świecie. Poprzez uczestnictwo w tych programach, zyskacie nie tylko cenne umiejętności, ale również certyfikaty, które mogą zwiększyć Waszą wartość na rynku pracy.

Na stronie internetowej, do której podajemy link poniżej, znajdziecie szczegółowe informacje na temat programów szkoleniowych i certyfikacyjnych dla studentów. Będziecie mieli możliwość zdobycia certyfikatów z różnych dziedzin, takich jak sztuczna inteligencja, programowanie, analiza danych, zarządzanie projektami i wiele innych. Programy Microsoft są znane z profesjonalnego podejścia do szkoleń, a ich materiały edukacyjne są opracowane w taki sposób, aby uczestnicy mogli zdobywać wiedzę w łatwy i interaktywny sposób.

Wszystkie programy szkoleniowe i certyfikacyjne są dostępne dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Wspieramy Was w rozwoju kariery i dążeniu do sukcesu zawodowego. Zapewniamy dostęp do narzędzi i zasobów, które pomogą Wam zdobyć niezbędne umiejętności technologiczne.

Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w programach szkoleniowych i certyfikacyjnych Microsoft będzie wartościowym dodatkiem do Waszego wykształcenia, któe zdobywacie w murach Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Link do Strony Microsoftu z szkoleniami

Aleksander Sapiński, MSc
Pełnomocnik Rektora ds. Ogólnych

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top