Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

19 maja o 11.30 w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej gościliśmy (online) Jana Rokitę, publicystę i komentatora politycznego, oraz Krzysztofa Wojczala, geopolityka, autora książki pt. "Trzecia dekada. Świat dziś i za 10 lat". Obaj byli uczestnikami Q&A "Jak zakończy się wojna na Ukrainie", moderowanego przez dr. Janusza Okrzesika z Katedry Prawa i Administracji WSFiP.

Przez półtorej godziny Goście odpowiadali na pytania studentów i pracowników naukowych WSFiP oraz zewnętrznych uczestników spotkania (łącznie w spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób).

Panelistów połączyła teza, że obecnie nie ma szans na militarne rozstrzygnięcie konfliktu, żadna ze stron nie jest w stanie osiągnąć swoich celów politycznych, zwyciężając na polu bitwy. Spośród prawdopodobnych scenariuszy najbardziej optymistyczny jest ten, w którym Ukraina, choć osłabiona gospodarczo i terytorialnie, staje się częścią świata zachodniego i otrzymuje realne gwarancje swojego bezpieczeństwa poprzez wejście do NATO. Jest to scenariusz optymalny również z punktu widzenia interesu Polski. Niestety, obecnie ani USA ani najważniejsze państwa europejskie nie są gotowe udzielić takich gwarancji, zatem konflikt będzie się przeciągał, grozi jego "zamrożenie" i ponowienie agresji Rosji po odbudowie jej armii.

Pytania zadane przez słuchaczy dotyczyły także roli Chin i Watykanu w wysiłkach pokojowych, zagrożeń związanych ze zmianą u steru władzy w USA i ew. powrotem Trumpa, pozycja międzynarodową Polski w czasie wojny itp.

Było to już kolejne Q&A zorganizowane przez uczelnię. W planach są kolejne, studenci i pracownicy WSFiP mogą zgłaszać propozycje tematów do kierownika Katedry Prawa i Administracji, dr Janusza Okrzesika.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top