Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dziś dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci naszego wykładowcy, dr Radosława Ostałkiewicza - pracownika Katedry Prawa i Administracji. Miał 44 lata, był znanym samorządowcem, wieloletnim wójtem gminy Jaworze. Studenci Uczelni znają go jako życzliwego i rzetelnego wykładowcę. Śmierć doktora Ostałkiewicza była szokiem dla całej społeczności akademickiej, którą reprezentował. Dr Radosław Ostałkiewicz był wyjątkowym nauczycielem akademickim, którego pasją była praca naukowa i dydaktyczna. Zawsze otwarty i życzliwy, doceniany był przez studentów za swoją wiedzę, zaangażowanie i umiejętność dzielenia się nią z innymi. Trudno będzie go zastąpić nie tylko w sali wykładowej, ale także w naszych sercach.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej wyraża swoje głębokie kondolencje rodzinie, bliskim i przyjaciołom dr Radosława Ostałkiewicza.

Doktorze, spoczywaj w pokoju – pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

dr hab.inż. Jacek Binda, prof. WSFiP
Rektor

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top