Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wprowadzenie:

System szkolnictwa wyższego wprowadził kształcenie specjalistyczne zgodnie z art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478). Kształcenie to znajduje się między 4. PRK tj. szkołą średnią (technikum, liceum, szkoła branżowa), a 6. PRK tj. studiami pierwszego stopnia, o czym świadczy jego umiejscowienie na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Pomimo że ta forma kształcenia jest w Polsce jeszcze mało znana, cieszy się dużą popularnością w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedno z najczęściej wybieranych kierunków nauki dla osób, które nie mogą dostać się na studia wyższe. Zainteresowanie tym typem kształcenia wśród kandydatów i pracodawców wynika z faktu, że dyplomowani specjaliści są często preferowani przez pracodawców w porównaniu do absolwentów szkół policealnych, które są na tym samym poziomie co szkoły średnie. W krajach zachodnich kształcenie specjalistyczne jest określane jako "krótki cykl" kształcenia wyższego. Osoby posiadające pełne kwalifikacje na poziomie 5 PRK są najbardziej poszukiwanymi pracownikami, a z roku na rok popyt na takich specjalistów wciąż rośnie.

Oferta kierunków kształcenia specjalistycznego w WSFIP:

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oferuje wiele atrakcyjnych specjalności zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacyjną, które pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności oraz spełnienie marzeń zawodowych. W niniejszym artykule przedstawimy specjalności, które oferuje uczelnia oraz powody, dla których warto podjąć naukę na tych kierunkach.


Specjalista ds. programowania to kierunek, który pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, tworzenia i utrzymywania oprogramowania. Programowanie jest dziedziną, która odgrywa coraz większą rolę w dzisiejszych czasach i jest bardzo poszukiwana na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku mają wiele możliwości rozwoju zawodowego i osiągnięcia sukcesu w branży IT.


Specjalista ds. kadr i płac to specjalność, która umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania personelem oraz procesów wynagradzania w firmie. To kierunek, który pozwala na zrozumienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Absolwenci tego kierunku mają szansę na znalezienie pracy w dziale HR w różnego rodzaju firmach.


Specjalista ds. logistyki w biznesie to kierunek, który pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu planowania, organizowania i kontroli przepływu towarów w firmie. To dziedzina, która odgrywa bardzo ważną rolę w biznesie i jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Absolwenci tego kierunku mają wiele możliwości rozwoju zawodowego w dziale logistyki w różnego rodzaju firmach.


Specjalista ds. informatyki w biznesie to kierunek, który pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu systemów informatycznych, ich projektowania i zarządzania. To dziedzina, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania wielu firm i instytucji. Absolwenci tego kierunku mają wiele możliwości rozwoju zawodowego w dziale IT w różnego rodzaju firmach.


Specjalista ds. psychologii bezpieczeństwa biznesu to kierunek, który pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu psychologii oraz bezpieczeństwa w biznesie. To dziedzina, która jest coraz bardziej potrzebna w dzisiejszych czasach, w których bezpieczeństwo informacji oraz osób pracujących w firmie jest szczególnie ważne. Absolwenci tego kierunku mają wiele możliwości rozwoju zawodowego w dziale bezpieczeństwa w różnego rodzaju firmach.


Podsumowując, specjalności oferowane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej to szansa na zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy zgodnej z 5. Polską Ramą Kwalifikacyjną. Bez względu na to, czy posiadasz maturę czy nie, możesz podjąć naukę na jednym z tych kierunków i rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie, która Cię interesuje. Specjalizacje, takie jak specjalista ds. programowania, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. logistyki w biznesie, specjalista ds. informatyki w biznesie czy specjalista ds. psychologii bezpieczeństwa biznesu są bardzo pożądane na rynku pracy i pozwalają na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Jeśli chcesz zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę, które pozwolą Ci na osiągnięcie sukcesu zawodowego, warto rozważyć podjęcie nauki na jednym z tych kierunków w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top