Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 24 kwietnia 2023 roku odbyła się w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej konferencja naukowa pt. "Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski i Unii Europejskiej". Konferencja była zorganizowana w formie hybrydowej, co umożliwiło zarówno uczestnictwo stacjonarne, jak i zdalne.

W konferencji wzięło udział wielu znakomitych prelegentów, którzy reprezentowali różne dziedziny nauki. Wśród nich byli przedstawiciele z Poznania, Warszawy, Chorzowa, Kielc, Krakowa, Częstochowy oraz Bielska-Białej. Dzięki temu zróżnicowaniu, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wieloma perspektywami na temat bezpieczeństwa wewnętrznego.

W trakcie konferencji prelegenci prezentowali swoje prace, które dotyczyły różnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego między innymi kwestie bezpieczeństwa państwa w dobie kryzysu na Ukrainie, zagrożeń cybernetycznych, terroryzmu, zagrożeń związanych z migracją, a także problemów społecznych i psychologicznych związanych z bezpieczeństwem.

Prelegenci reprezentowali różne dyscypliny naukowe, takie jak nauki o bezpieczeństwie, socjologia, psychologia, logika, filozofia i politologia. Dzięki temu, uczestnicy mieli możliwość poznania różnych podejść i metodologii badawczych, co wpłynęło na ciekawość i zainteresowanie tematem konferencji.

Konferencja okazała się bardzo owocna i inspirująca dla uczestników. Pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy wyrazili nadzieję na kolejne tego typu spotkania, które umożliwią kontynuowanie debaty i rozwijanie tematu.

Strona konferencji


Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top