Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej rozpoczyna się kolejny etap realizacji projektu pn. "Dostosowanie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa".

Tym razem przedmiotem działań Uczelni jest budowa wirtualnej sali zbrodni. Wzbogaci ona już istniejące w Uczelni nowoczesne laboratorium kryminalistyczne. Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz uchodźcy z Ukrainy będa mieli niepowtarzalną okazję nauki procedury zabezpieczania miejsca zbrodni i ujawniania śladów kryminalistycznych z wykorzystaiem systemu wirtualnej rzeczywistości. A wszystko realizowane będzie pod okiem wyspecjalizowanej kadry, w tym czynnych funkcjonariuszy Policji.

Chociaż za oknami ciągle zimno to w Uczelni już rosnie temperatura związana z uruchomieniem nowoczesnego laboratorium.

Zapraszamy do śledzenia postępu prac w Uczelni. Wszystko po to aby studiowanie w WSFiP było miłe i efektywne, oparte na nowoczesnych rozwiązanich ale nade wszystko bezpieczne. Nie bez powodu hasło Uczelni brzmi „WSFiP jest mostem do sukcesu”.

Zapraszamy!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top