Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyła się Konferencja „Wielcy polscy ekonomiści – Klasycy polskiej ekonomii w kontekście współczesnych wyzwań gospodarczych”, którą organizowała Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. To wydarzenie naukowe poprzedziła emisja kolekcjonerskiej serii monet upamiętniających wybitnych polskich specjalistów w dziedzinie ekonomii, których dorobek przyczynił się do rozwoju tej dziedziny nauki. Moderatorem Konferencji był dziennikarz ekonomiczny Polskiego Radia Katowice, red. Józef Wycisk.

Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostały śląskie uczelnie - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

W konferencji uczestniczyli także zaproszeni gości, w tym m.in. członkowie Koła Naukowego Bankowości i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej wraz ze swoim opiekunem dr inż. Zbigniewem Tetłakiem.

Uczestnicy konferencji zostali przywitani przez JM Rektor dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego, prof. Akademii Górnośląskiej, a następnie Pan Grzegorz Bomba, dyrektor Katowickiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego wprowadził obecnych uczestników wydarzenia w jego tematykę.

Pan dr inż. Zbigniew Tetłak wygłosił referat pt. „Ekonomia rozwoju Michała Kaleckiego vs rozwój zrównoważony”. Wygłoszone referaty prezentowały sylwetki najwybitniejszych ekonomistów:

  • Michała Kaleckiego – profesora nauk ekonomicznych, członka Polskiej Akademii Nauk. Jego prace naukowe dotyczyły analizy cykli koniunkturalnych, efektywności, inwestycji, teorii dochodu narodowego, teorii wzrostu w gospodarce, ekonometrii i metodologii planowania,
  • Władysława Grabskiego – polityka, ekonomisty, historyka, działacza społecznego i niepodległościowego, dwukrotnego Premiera II Rzeczypospolitej i autora reformy walutowej
  • Leopolda Caro – ekonomisty, adwokata, profesora Politechniki Lwowskiej, zwolennika solidaryzmu katolickiego
  • Adama Krzyżanowskiego – ekonomisty, teoretyka libertarianizmu, zwolennik libertianizmu.

Omówione zostały między innymi wpływy nurtu neoklasyczno-liberalnego w polskiej myśli ekonomicznej, oddziaływanie doktryny społecznej kościoła rzymskokatolickiego na myśl społeczno-ekonomiczną, oraz zagadnienia związane z ekonomią rozwoju w odniesieniu do koncepcji rozwoju zrównoważonego.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top