Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 25 listopada 2022 r. Pracownicy naukowi Wyższej Szkoly Finansów i Prawa uczestniczą w Konferencji Międzynarodowej ROZVOJ euroregiónu Beskydy XVI, Diagnostika spoločensko - ekonomických podmienok, podnikania, rozvoja regiónov, miest a obcí.

Organizatorem konferencji jest Zilinska Universita w Ziline oraz Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Wydarzenie naukowe odbywa się pod patronatem Rektora Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Ján Čelko, CSc.oraz Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dr hab. inž. Jacka Bindy, prof. WSFiP.

Konferencja ROZVOJ EUROREGIÓNU BESKYDY XVI stanowi cykliczne wydarzenie naukowe, w którym już od ponad dwudziestu lat uczetniczą przedstawiciele środowisk naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego funkcjonujących na pograniczu Polski, Słowacji i Czech. Stanowi ona płaszczyznę wymiany doświadczeń i prezentowania wynikow badań realizowanych w wielu obszarach, takich jak:

  • Aktualne trendy w zarządzaniu i strategia firmy
  • Cyfrowa transformacja gospodarki i społeczeństwa
  • Konkurencyjność w społeczeństwie opartym na wiedzy
  • Finanse w 21 wieku
  • Innowacje i projektowanie usług dla inteligentnych miast i regionów
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i ochrona danych w gospodarce cyfrowej

Do grona gwarantów konferencji zaproszeni zostali:

  • prof. Ing. Jana ŠTOFKOVÁ, CSc.,
  • Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana ČOREJOVÁ, PhD.
  • dr hab. inž. Jacek BINDA, prof. WSFiP
  • dr hab. Jan OSTOJ, prof. WSFiP

Wstąpienia naukowe jak zawsze cieszą sie wielkim zainteresowaniem oraz wyzwalają ciekawą merytoryczną dyskusję.

Wystąpienia naukowe z ramienia Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, wygłasili pracownicy naukowi Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych w osobach dr hab Jan Ostoj, prof. WSFiP, dr inż Beata Hoza oraz dr Władysław Świątek.

W imieniu organizatorów konferencji, życzymy wszystkim jej uczestnikom aby konferencja była nie tylko miejscem ożywionej dyskusji naukowej, ale również przyniosła odpowiedzi na wiele nurtujących problemów naukowych oraz społeczno-gospodarczych.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top