Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 24 listopada 2022 r. przedstawiciele Zarządu Koła Naukowego Prawa i Administracji mieli przyjemność uczestniczyć w „Konferencji przeciwko PrzeMocy” stosowanej wobec kobiet w rodzinie. Konferencja została zorganizowana w ramach akcji pt. ODWAŻN!BB i miała miejsce w Bielskim Centrum Kultury im. M. Koterbskiej w Bielsku-Białej. Organizatorami wydarzenia byli m.in. Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia, Fundacja Strefa Kobiet oraz Adwokatura Polska.

Konferencja była jednym z wydarzeń zorganizowanych w ramach międzynarodowej kampanii 16 dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, której celem jest, jak podają organizatorzy akcji skupienie się na udzieleniu wsparcia oraz współdziałanie na rzecz zlikwidowania przemocy wobec kobiet na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Panele konferencji zostały podzielone na trzy części: prawną, psychoterapeutyczną i medyczną. Celem wystąpień było zwrócenie uwagi na problem przemocy oraz powiększenie świadomości, gdyż edukacja społeczeństwa w tej problematyce jest sposobem na walkę z przemocą. Podczas prelekcji wybrzmiało wiele kluczowych głosów przedstawicieli instytucji państwowych, medycznych, adwokackich, sędziowskich, którzy są sprzymierzeńcami w walce z przemocą. Omówiono czym jest przemoc i jakie może przybierać formy, jak jej przeciwdziałać, jak wygląda procedura zawiadomienia o przestępstwie oraz postępowanie karne w sprawie o znęcenie. Podkreślono również istotne znaczenie świadka przemocy oraz mediacji w konflikcie rodzinnym. Wskazano również psychologiczne aspekty występowania zjawiska przemocy, ujemne konsekwencje przemocy dla zdrowia, jak pomóc ofierze przemocy oraz gdzie pokrzywdzony mogłaby zgłosić się o pomoc. Dodatkowo została poruszona kwestia znaczenia procedury Niebieskiej Karty. Jak podkręcił jeden z prelegentów, łącząc elementy wsparcia prawnego i psychologicznego zwiększamy szansę na zwyciężenie z przemocą.

W programie konferencji znalazł się również spektakl "Romeo i Julia. Co nas kusi?" w reżyserii Agnieszki Szulakowskiej oraz koncert zespołu Highflyers.
Członkowie Koła mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedze w zakresie przedmiotu konferencji, ale mogli również pomóc przy stanowisku Adwokatury Polskiej, które zajmowało się udzielaniem informacji na temat pomocy prawnej dla ofiar przemocy.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top