Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Przyszłość zależy od świadomych decyzji podejmowanych już dziś…, tak 18 listopada br. Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Bielsku-Białej Pan Marek Magiera oraz Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dr inż. hab. Jacek Binda, prof. WSFiP, wprowadzili uczniów w temat wykładu, którego istotą było uświadomienie młodzieży, jak ważne dla każdego z nas są ubezpieczenia społeczne.

Prelegenci wyjaśniali jakie korzyści, a jakie obowiązki niosą ubezpieczenia społeczne oraz jakie ryzyko niesie ze sobą brak ubezpieczeń. Przekonywali uczniów jak ważna jest świadomość istoty ubezpieczeń społecznych od momentu podjęcia pierwszej pracy i przez całe życie zawodowe.

Podczas wykładu nie zabrakło kwestii dotyczącej ubezpieczeń jakim podlegają przedsiębiorcy, na jakie ulgi mogą liczyć rozpoczynając działalność i z czym korzystanie z ulg wiąże się w przyszłości. Wykład miał na celu uświadomienie uczniom, jak istotne jest odprowadzanie składek, w celu zabezpieczenia swoich świadczeń w przyszłości

W wykładzie udział wzięło 250 uczniów z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bielsku-Białej, Liceum Ogólnokształcące im. W Szymborskiej w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce.

Mamy nadzieję, że uczniowie stale będą poszerzać wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych i nic ich nie zaskoczy na żadnym etapie dorosłego życia.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top