Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Szanowni Państwo!

Pragnę złożyć wszystkim członkom Społeczności Akademickiej oraz wszystkim przyjaciołom Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej serdeczne życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Niepodległość to ten element, który daje możliwość każdemu narodowi o samostanowieniu. Droga Narodu Polskiego do ustanowienia niepodległości była pełna kropel krwi, cierpienia i łez, które zaborcy zadawali Polakom.

Polski Naród na przestrzeni wieków uczynił wiele, aby pokazać światu swoją wielkość, a także oddanie dla spraw swoich przyjaciół i sojuszników. Dlatego też dziś każdy człowiek na świecie słyszący słowo „Polska” widzi silny, dumny i mądry kraj!


Niech żyje silna i niepodległa Polska!


dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP
Rektor

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top