Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 4 listopada w ćwiczeniach z finansów publicznych prowadzonych przez dr inż. Zbigniewa Tetłaka wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej wraz z Dyrekcją Szkoły oraz nauczycielami. Gości przywitał Rektor Naszej Uczelni, dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP , który przedstawił pomysł wspólnego udziału w konferencji p.t. „Wielcy polscy ekonomiści – klasycy polskiej ekonomii w kontekście współczesnych wyzwań gospodarczych” organizowanej w dniu 15.12.2022 przez Narodowy Bank Polski odział w Katowicach, na którą zaproszona została Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Pomysł wspólnego udziału w konferencji ma związek z postacią Michała Kaleckiego, która łączy Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej i Zespół Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej, a wkład wielkiego ekonomisty do współczesnej ekonomii będzie tematem wystąpienia dr inż. Zbigniewa Tetłaka na konferencji. Reprezentujący Naszą Uczelnię studenci i uczniowie Szkoły Ekonomicznej razem ze studentami z innych uczelni wezmą czynny udział w panelu dyskusyjnym, który jest istotną częścią Konferencji. Po wystąpieniu Rektora ćwiczenia miały również bardzo interesujący i pracowity przebieg, dyskutowano nad zaproponowanym tematem wystąpienia na konferencji: „Ekonomia rozwoju Michała Kaleckiego vs rozwój zrównoważony”, padały pytania, ustalono składy zespołów i przydzielono zagadnienia do opracowania.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z młodzieżą oraz Dyrekcją Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej przyniesie wiele korzyści zarówno dla uczniów szkoły jak i studentów Uczelni.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top