Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W ramach Projektu pt. „Dostosowanie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”, Uczelnia zakupiła nowoczesny sprzęt kryminalistyczny.

Laboratorium kryminalistyczne wyposażone zostało w profesjonalny stół daktyloskopijny z przyrządem do pobierania materiału porównawczego małżowiny usznej, czerwieni wargowej, poduszek daktyloskopijnych ceramicznych, pędzli daktyloskopijnych z puchu marabuta, z włosia, aplikatorów do proszków magnetycznych. Zakupiono również latarki uv do wizualizowania śladów biologicznych, ujawniania śladów daktyloskopijnych naniesionych proszkami uv.

Zakupiono również mikro tracki masy do odwzorowań kontrolnych w badaniach traseologicznych, ramki traseologiczne, pudełka i opakowania do pakowania śladów i przedmiotów dowodowych, pakiety do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym.

Nowy sprzęt w postaci profesjonalnego mikroskopu umożliwi identyfikowanie na podstawie pozostawionych śladów pozostawionych w miejscu zbrodni.

Unowocześnienie Sali kryminalistycznej pozwoli na rzetelne przygotowanie studentów Uczelni do poznania wszystkich tajników pracy technika kryminalistyki.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top