Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 28 października 2022 r. odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-praktyczna zorganizowana przez Katedrę Marketingu i Logistyki Politechniki Lwowskiej, pt. „Marketing i logistyka w systemie zarządzania”. W trakcie ceremonii otwarcia konferencji głos zabrał dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP, Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, witając zgromadzonych uczestników, a wśród nich honorowych uczestników komitetu programowego konferencji:

  • Bobalo Yuriy Yaroslavovych - rektora Politechniki Lwowskiej, doktor hab, profesor;
  • Kubiv Stepan Ivanovich - Deputata Ludowy Ukrainy, były I Wicepremier Ukrainy - Minister rozwoju ekonomicznego i handlu, doktor nauk;
  • Evgeny Krykavskyi - Kierownika Katedry Marketingu i Logistyki Politechniki Lwowskiej, dr hab., profesor.

W swoim wystąpieniu dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP podkreślił, że konferencja jest międzynarodowym cyklicznym wydarzeniem naukowym, organizowanym przez Katedrę marketingu i logistyki od 1996 roku - zrzeszającym naukowców i praktyków z wiodących uczelni i przedsiębiorstw z m.in. Ukrainy, Niemiec, Polski, Estonii i Słowacji. Zaznaczył, że konferencja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w wymiarze międzynarodowym, gdyż udział w niej wzięli przedstawiciele świata nauki i gospodarki z 10 państw. Wskazał, że jednym z powodów tak dużego zainteresowania konferencją jest aktualność poruszanych w jej trakcie zagadnień, odnoszących się do współczesnych trendów gospodarczych oraz praktyk logistycznych i marketingowych w Ukrainie i na świecie.

Celem konferencji było omówienie najnowszych wyników badań teoretycznych i aplikacyjnych dotyczących zastosowania innowacyjnych technologii w działalności przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, uogólnienie i opracowanie wyników badań naukowych i stosowanych dotyczących zagadnień współczesnych trendów dla rozwoju marketingu i logistyki w obecnych warunkach gospodarczych.

Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej podkreślił, że tegoroczna konferencja przypadła w bardzo trudnym dla nas wszystkich czas, czas bezprecedensowej agresji Rosji na wolną i niepodległą Ukrainę. Zaznaczył, że oddziaływanie pandemii na stan gospodarek światowych spotęgowane zostały przez rosyjską inwazję na Ukrainę. Wojna bowiem zaostrzyła istniejące już wcześniej czynniki hamujące wzrost gospodarczy, wynikające z szybujących cen surowców energetycznych, towarów czy zakłócanych łańcuchów dostaw, wywołując na rynkach coraz większą niepewność.

W trakcie wystąpień uczestnicy konferencji zwracali uwagę na m.in. obowiązujące trendy na rynku zarządzania, wskazywali aktualne problemy działań marketingowych, kierunki zwiększenia efektywności zarządzania procesami logistycznymi, możliwego zastosowania innowacyjnych technologii w działalności przedsiębiorstw.

Swoje wystąpienie dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP zakończył słowami wielkiego naukowca - Isaaca Newtona „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean” oraz wielkiego polskiego poety Stefana Żeromskiego „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. Wyraził również nadzieję, że kolejna konferencja odbędzie się już w formie stacjonarnej w wolnej od działań wojennych i niepodległej Ukrainie.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top