Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

JM Rektor dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFIP oraz JE Kanclerz prof. dr Ganseh Man Gurung podpisali porozumienie o współpracy między Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej i Uniwersytetem Gandaki w Nepalu. Współpraca ma na celu realizację wzajemnych projektów podnoszących jakość kształcenia, wspólne projekty badawcze wymianę dobrych praktyk akademickich, itp. Uczelnie doszły do porozumienia o potrzebie kształcenia specjalistów z zakresu prawa, ekonomii, sportu , farmacji, bezpieczeństwa czy informatyki, którzy będą potrafi działać w środowisku międzykulturowym. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej postanowiła, że w ramach odpowiedzialnego działania jako starsza instytucja wesprze Uniwersytet Gandaki swoim doświadczeniem oraz wspólnymi przedsięwzięciami jak i możliwościami wymiany myśli naukowej na łamach czasopisma ASEJ.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej i Uniwersytet Gandaki są instytucjami o podobnej misji i celach dlatego, które kładą nacisk na rozwijanie zdolności uznawanych za kluczowe w zakresie poprawy jakości życia oraz zapewniają edukację nowej klasy liderów dla swoich regionów i krajów.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top