Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Podczas niedawno zakończonych Dni Bielska-Białej Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zorganizowała wspólnie z Górskim Pogotowiem Ratunkowym GOPR, Bielskim Pogotowiem Ratunkowym, Sanepidem, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Samodzielnym Pododdziałem Prewencji szereg warsztatów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w górach, pierwszej pomocy, dopasowania odpowiedniego ubioru i sprzętu do wyjścia w góry, a także zabawę z balonami dla milusińskich.

Dla osób starszych przewidziane były pogadanki na temat niezacierania śladów po włamaniach i kradzieżach w domach oraz ostrzeżenia przed nowymi technikami oszukiwania starszych osób. W pogadankach brali udział nie tylko seniorzy z Bielska-Białej, ale także obywatele z Ukrainy.

Nasza ekipa wykazała się także dużą odpowiedzialnością pomagając podczasza poszukiwania mamy dziewczynki, która zagubiła się podczas Jarmarku. - akcję koordynował dr Dariusz Szydłowski.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top