Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W ramach Dni Czechowic-Dziedzic oraz Dni Powiatu Bielskiego Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zorganizowała stoisko promujące odpowiedzialną edukację dla bezpieczeństwa i różnorodności. Podczas dwudniowej imprezy zainteresowanym osobom przybliżano potrzebę nauki sztuk walki nabywania umiejętności strzeleckich poprzez wykorzystanie do tego celu laserowego trenażera strzeleckiego jaki posiada Wyższa Szkoła Finansów i Prawa czy potrzebę nabywania kompetencji z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia w ramach pierwszej pomocy zostały przygotowane wspólne z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym, którego profesjonalni ratownicy medyczni uczyli mieszkańców Czechowic-Dziedzic w jaki sposób komunikować się z osobą poszkodowaną oraz jak udzielić jej pierwszej pomocy.

JM Rektor dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFIP odbył szereg rozmów z przedstawicielami rządu i parlamentu w osobach Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy czy wiceministra Rodziny i Polityki Społecznej Stanisława Szweda oraz Poseł na Sejm RP Małgorzaty Pępek. Natomiast studenci kierunków prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne dzieli się swoimi doświadczeniami z studiów, które chciał podjąć nową przygodę jaką byłyby dla nich studia wyższe.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top