Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Podczas 59 Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zorganizowała stoisko, w którym można było wziąć udział w ciekawych warsztatach z zakresu pierwszej pomocy, kryminalistyki czy bronioznawstwa. Warsztaty były dedykowane dla osób zainteresowanych w każdym wieku. Podczas imprezy udział w oferowanych przedsięwzięciach brały osoby nie tylko z Żywca, ale także turyści z nad morza czy Warszawy. Podczas trwania Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu w ramach stoiska zorganizowano także wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Żywcu spotkania z doradcą zawodowym, gdzie oprócz poradnictwa osoby bezrobotne mogły otrzymać oferty pracy jakie pracodawcy zgłaszali do Urzędu Pracy.

W realizację przedsięwzięci aktywnie włączyły się także władze Uczelni w osobie JM Rektora dr hab. inż. Jacka Bindy, który obył szereg spotkań w celu promowania wartości społecznej odpowiedzialności uczelni m.in. u burmistrza Miasta Żywiec Antoniego Szlagora.

Budowanie świadomości odpowiedzialności społecznej ma charakter nie tylko komercyjny ale także obywatelski. Dlatego też Wyższa Szkoła Finansów i Prawa umożliwiła swoim studentom zaangażowanym w akcję zbierania podpisów poparcia obywatelskiego projektu zmiany ustawy o rencie socjalnej. Akcja ta miała na celu promowanie wartości „żywiej demokracji” oraz budowania społeczeństwa proobywatelskiego.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top