Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W miniony piątek 19 sierpnia JM Rektor dr hab. inż. Jacek Binda rozpoczął rozmowy z prof. dr Medani P. Bhandari wicekanclerzem Akamai University(USA) i przyjacielem WSFiP, który zaproponował Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej podzielenie się dobrymi praktykami i wsparcie młodej nepalskiej uczelni Gandaki University. Partnerska współpraca miałaby na celu wymianę dobrych praktyk akademickich, wspólne badania naukowe i przedsięwzięcia dydaktyczne zarówno związane z kierunkami studiów prowadzonymi na obydwu uczelniach jak i nauki języków obcych oraz stworzenie wspólnej platformy wymiany wiedzy.

Wiele z wyżej wymienionych działań wpisuje się w politykę Społecznej Odpowiedzialności Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Informacja o Gandaki University:
Gandaki University znajduje się w pięknym mieście Pokhara, obszarze metropolitalnym szybko stającym się centrum edukacyjnym Azji Południowo-Wschodniej. Gandaki University został założony w 2019 roku, aby zapewnić światowej klasy edukację zgodną z najnowszymi międzynarodowymi trendami w edukacji uniwersyteckiej. Placówka ma być wiodącym krajowym centrum doskonałości w szkolnictwie wyższym w Nepalu, aspirującym do osiągnięcia wysokiej rangi wśród najlepszych uniwersytetów świata.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top