Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu dzisiejszym tj. 11.08.2022r w siedzibie Wy ższej Szkoły Finansów i Prawa nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku – Białej reprezentowanym przez Dyrektora Marka Magierę i Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku – Białej reprezentowaną przez Rektora Uczelni Pana dr hab. inż. Jacka Bind, prof WSFiP.

Nowo podpisane porozumienie zapewni rozwój współpracy szczególnie w zakresie podnoszenia kompetencji studentów WSFiP i uczniów Liceum Ogólnokształcącego Bielskiej Szkoły Menedżrów dotyczących prawa pracy i obszaru Ubezpieczeń Społecznych. Współpraca ta pozwoli na lepszą realizację misji Uczelni z korzyściami dla interesariuszy społecznych w ramach Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Dział marketingu WSFiP

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top