Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Prawo i społeczeństwo w czasie wojny było tematem dyskusji naukowej, która odbyła się w piątek (22 lipca 2002r.) w murach Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Spotkanie otwarła i gości powitała dr Elżbieta Rak-Młynarska - Prorektor WSFiP. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz sił zbrojnych. W przedsięwzięciu najwięcej tematów dotyczyło aktualnie trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, którego bezpośrednim powodem była rosyjska agresja potępiona przez wszystkich uczestników spotkania. Do Bielska-Białej z tej okazji przyjechała doc. dr Yanina Lisun z Kijowskiego Uniwersytetu Ekonomiczno-Handlowego, która przedstawiała jak działania wojenne wpłynęły na sytuację instytucji szkolnictwa wyższego w Ukrainie. Podczas prezentacji oraz dyskusji naszą Uczelnię reprezentowali adiunkci z Katedry Prawa i Administracji WSFiP - dr Janusz Okrzesik i dr Rafał Lach oraz dr Stanisław Ciupka z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Prodziekan WSFiP. Podsumowania oraz zamknięcia spotkania dokonał JM Rektor dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP

 Policies

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top