Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Pomimo wakacyjnego czasu Koło Naukowe Prawa i Administracji prężnie działa. W dniu 18 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie Studenckiego Koła Naukowego, na które przybył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej mec. Krzysztof Stec. Spotkanie otworzył dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP - Rektor Uczelni. Członkowie Koła Naukowego mogli wysłuchać prelekcji wygłoszonej przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej pt. "Adwokatura od wewnątrz". Studenci w czasie wystąpienia Pana Mecenasa mieli okazję zagłębić się w specyfikę zawodu adwokata, jego problemy, jak i oczekiwań Palestry. Po wykładzie toczyła się interesująca dyskusja na temat współczesnych problemów adwokatury w Polsce.
Spotkanie z Panem Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej mec. Krzysztofem Stecem jak i innymi autorytetami prawniczymi stwarzają warunki studentom, zarówno do ich rozwoju naukowego jak i do budowania kompetencji niezbędnych przy wykonywaniu zawodu prawnika.

Działalność Koła Naukowego koncentruje się na organizacji spotkań, debat, wykładów, warsztatów i konferencji naukowych a także na uczestnictwie w wizytach studyjnych w siedzibach m.in. adwokatury, prokuratury, sądów.

Drodzy Studenci! Jeżeli chcecie rozwijać swoje pasje naukowe pogłębiać wiedzę i umiejętności zapraszamy do włączenia się w działania Koła Naukowego Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top