Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Istotne znaczenie edukacji będącej elementem wszechstronnego rozwoju człowieka a zarazem jednym z filarów budowy nowoczesnego społeczeństwa stało się przyczynkiem, aby 1 lipca 2022 r. Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP oraz Kierownik Katedry Cyberbezpieczeństwa i Inżynierii Komputerowej prof. Jurij Chlaponin z Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury w Kijowie podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy naukowo-dydaktycznej. Celem porozumienia jest zacieśnienie relacje w dziedzinie nauki i kultury, wymiany doświadczeń, aktywizacji więzi naukowych i międzyludzkich służących postępowi nauki dla dobra człowieka.

Władze naszej Uczelni z radością spoglądają na dalsze perspektywy współpracy obu Uczelni, która jak do tej pory zaowocowała organizacją wspólnych konferencji oraz działalnością publikacyjną.

Podpisano Memorandum o współpracy pomiędzy KNUCA a Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białym - Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Budownictwa i Architektury (knuba.edu.ua)

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top