Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

V edycja Programu Legii Akademickiej zakończona, zaczyna się letnia przygoda z wojskiem!

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zakończyła realizację programu V edycji Legii Akademickiej. Program ten był finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, a realizowany we współpracy z wojskiem, w szczególności z 18 batalionem powietrznodesantowym i Żandarmerią Wojskową.

Studenci zrealizowali część teoretyczną w module podstawowym i podoficerskim, przygotowując się do części praktycznej, planowanej w wakacje w wybranych jednostkach wojskowych. Po ukończeniu praktycznych zajęć w module podstawowym studenci złożą przysięgę wojskową, a po ukończeniu praktycznego modułu podoficerskiego uzyskają stopień kaprala rezerwy.

Więc ich wakacyjna przygoda z wojskiem dopiero się zaczyna. Życzmy im więc spokojnej i bezpiecznej służby!

mgr Mariusz Kuliński
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
Wyższej Szkoły Finansów i Prawa
w Bielsku-Białej

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top