Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dzień pierwszy (24.06.2022):

Dziś rano rozpoczął się pierwszy dzień organizowanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Kijowski Państwowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury seminarium naukowo-praktycznego pt.”Cyberbezpieczeństwo a wyzwania sztucznej inteligencji”, w którym biorą udział goście z Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Iraku. Seminarium ma charakter opiniotwórczy na tematy wpływu sztucznej inteligencji na nasze bezpieczeństwo w sieci oraz w sytuacjach kryzysowych. Organizacja tego wydarzenia naukowego była możliwa dzięki współpracy przedstawicieli Katedry Finansów i Logistyki WSFiP - dr Edwarda Krawczyńskiego i mgr Aleksandra Sapińskiego z prof. dr hab. inż. Yurii Khlaponinem kierownikiem Katedry Cyberbezpieczeństwa i Inżynierii Komputerowego w KNUBA.

W trakcie dyskusji wyłoniły się tematy wojenne, które obecnie dotykają Ukrainę, a także parę lat temu Irak.

Drugi dzień obrad konferencji został zaplanowany na poniedziałek (27.06.2022).

Dzień Drugi (27.06.2022):

W poniedziałek 27 czerwca odbył się drugi dzień seminarium naukowo praktycznego pt. Cyberbezpieczeństwo i wyzwania sztucznej inteligencji”, którego organizatorami byli Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Kijowski Państwowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury.

W drugim dniu konferencji oprócz przedstawicieli organizatorów udział wzięli goście z: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Państwowego Uniwersytetu Ekonomii i Handlu w Kijowie.

W trakcie swoich wystąpień uczeni prezentowali zagadnienia wykorzystania sztucznej inteligencji w branży automotiv czy zagrożeń korzystania z aplikacji pochodzenia obecnego w sytuacji wojny. Interesujące były także wystąpienia dotyczące zagadnień wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym, co okazał się być szczególnie istotne w trakcie trwającej pandemii COVID-19.

Wszyscy uczestnicy potwierdzili chęć ponowienia spotkania na jesień.

 Policies

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top