Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 15 czerwca 2022 r. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, na zaproszenie Departamentu Marketingu i Logistyki Narodowego Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej, nawiązała współpracę w ramach prowadzonego przez tę Uczelnie projektu badawczego pt.: „Rozwój systemów logistycznych odnawialnych źródeł energii”.

Dzięki przystąpieniu do powyższego projektu zarówno pracownicy jak i studenci obu instytucji będą mogli zgłębić swoją wiedzę w podejmowanym temacie oraz nawiązywać międzynarodową współpracę.
Jednym z celów przeprowadzanych badań jest wydanie w przyszłości publikacji naukowych w znanych i cenionych czasopismach.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top