Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W czerwcu 2022 roku została podpisana umowa o współpracy w dziedzinie szkoleń specjalistów oraz działalności naukowo-badawczej pomiędzy Rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jackiem Bindą, prof. WSFiP, a Rektorem Narodowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem na Ukrainie Profesorem Ruslanem Postołowskim.

Podpisana umowa promuje długoterminową współpracę pomiędzy Uczelniami, przykładając tym samym dużą wagę do rozwoju wykształcenia wyższego, szkolenia specjalistów, rozwoju szkolnictwa wyższego i dziedziny naukowo-badawczej.

Głównymi kierunkami współpracy będą wymiany akademickie dla wykładowców w celu prowadzenia zajęć, wymiany studenckie, opracowywanie i realizacja wspólnych projektów edukacyjnych oraz organizacja i prowadzenie wspólnych międzynarodowych konferencji naukowych, seminariów i sympozjów.

Jesteśmy pewni, że ta nowo zawarta współpraca przyniesie korzyści zarówno dla studentów jak i wykładowców obydwóch Uczelni.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top