Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 27 maja 2022 r. odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, w których to udział wzięli dotychczasowi członkowie Samorządu oraz wszyscy zainteresowani starości grup dziekańskich.

Podczas tego spotkania na nowego przewodniczącego Samorządu Studenckiego, jednogłośnie wybrany został Pan Maciej Matuszewski, który to obecnie jest studentem drugiego roku prawa studiów niestacjonarnych na naszej Uczelni.

Ze strony naukowej do zakresu zainteresowań Pana Macieja zaliczyć należy prawo karne oraz prawo spółek handlowych, z którymi to wiąże on swoją przyszłość zawodową, jako przyszły doktorant oraz adwokat. Ponadto celem zawodowym nowego przewodniczącego jest objęcie w przyszłości opieką prawną sportowców z Podbeskidzia.

Pan Maciej z wykształcenia jest magistrem rehabilitacji, jednakże w związku z dużym doświadczeniem w dziedzinach gastronomii i hotelarstwa zdobytym na przestrzeni lat, obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Hotelu Żywieckiego w Przyłękowie. Dzięki pracy na wspominanym stanowisku zdobył on doświadczenie, które to bez wątpienia przyda się na nowo objętej pozycji.

Do celów nowego Przewodniczącego odnoszących się do Samorządu Studenckiego, braci studenckiej oraz Uczelni, zaliczyć należy promocję Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, pracę nad ciągłym rozwojem społeczności studenckiej oraz współpracę z Władzami Uczelni, oraz innymi podmiotami w celu maksymalizacji efektywności nauki, która to utoruje absolwentom naszej Uczelni drogę do sukcesu w wybranych przez nich ścieżkach zawodowych.

Życzymy Panu Maciejowi udanej pracy w ramach Samorządu Studenckiego, spełnienia marzeń oraz osiągnięcia zamierzonych celów!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top