Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Dnia 3 czerwca 2022 r. w gmachu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbyła się konferencja naukowo-praktyczna pt. "Misja administracji publicznej w świetle wyzwań ery cyfrowej". Konferencję wspólnie z Uczelnią organizował Pan Kazimierz Matuszny Poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Tematyka konferencji poruszała między innymi zagadnienia dotyczące: misji administracji publicznej „dobra wspólnego”, zadań organów administracji publicznej, działań i przedsięwzięć administracji publicznej w obszarze cyfrowym, nowych form realizacji zadań publicznych ,digitalizacja działań administracji publicznej.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele z Polski, Słowacji Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich(emiratu Dubaj), Ukrainy oraz Polski.

Po zakończonej konferencji Poseł Matuszny zwiedził infrastrukturę Uczelni jak również miał okazję zobaczyć nowoczesne laboratoria oraz strzelnicę laserową, która jest wykorzystywana przez studentów WSFIP.

 AgendaAtuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top