Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 02.06.2022 r. Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP uczestniczył w Konferencji pt. Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności Uczelni, organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Podczas Konferencji JM Rektor uroczyście podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU). Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Wdrażanie zobowiązań deklaracji wpływa na skuteczniejsze dopasowanie oferty edukacyjnej dla studentów do aktualnych wyzwań gospodarczych, w tym przede wszystkim rynku pracy, włączeniu do przedmiotów nauczania tematów związanych z etyką biznesu, społeczną odpowiedzialnością, wpływem środowiskowym czy współpracą z otoczeniem.

Konferencja była transmitowana na żywo na kanale YouTube MFiPR (https://www.youtube.com/watch?v=4TVWrTOWeoc)
oraz na Facebooku MFiPR (https://www.facebook.com/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej).

 PROGRAM KONFERENCJI

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top