Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26


Kolejna konferencja „Student Bridge - International student conference” odbyła się 1 czerwca 2022 r. To wyjątkowe międzynarodowe wydarzenie naukowe, w trakcie, którego studenci mieli niepowtarzalną okazję zaprezentowania wyników swoich prac badawczych oraz możliwość wymiany poglądów na podejmowane przez siebie tematy naukowe. Zostały poruszone obszary tematyczne z zakresu m.in. finansów, prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz informatyki. W konferencji udział brali studenci z Rzeszowa, Krakowa, Bielska, Ukrainy i Słowacji. Śladem lat poprzednich studenci wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dziękując uczestnikom za udział w międzynarodowej konferencji naukowe już teraz zaprasza studentów na kolejne wydarzenia z cyklu "Student brirdge". Organizatorzy konferencji składają rownież podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu tego akademickiego wydarzenia. Do zobaczenia w trakcie "Student bridge" w roku 2023.

 Agenda

Komitet organizacyjny
Student bridge


Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top