Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 25.04.2022r odbyła się wizyta studyjna w Zakładzie Karnym w Cieszynie, w której uczestniczyli studenci z Kierunku Prawo. W ramach wizyty studenci mogli zapoznać się w realnych warunkach z funkcjonowaniem zakładu karnego, poznać zadania, wyposażenie, a także zasady naboru do Służby Więziennej oraz poznać podstawy penitencjarystyki i pracy resocjalizacyjnej w Zakładzie Karnym.

W zakładzie karnym dla recydywistów penitencjarnych odbywają karę dorośli skazani za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności oraz ukarani za wykroczenia umyślne karą aresztu lub zastępczą karą aresztu, którzy uprzednio już odbywali takie kary lub karę aresztu wojskowego za umyślne przestępstwa lub wykroczenia, chyba że szczególne względy resocjalizacyjne przemawiają za skierowaniem ich do zakładu karnego dla odbywających karę po raz pierwszy (art.86. Kodeks Karny Wykonawczy).

Funkcjonariusze prowadzący wizytę odpowiadali na szereg pytań dotyczących funkcjonowania więzienia i codzienności odbywania kary.

Organizacja wykładów służyła również realizacji misji społecznej odpowiedzialności poprzez umożliwienie kreowania prospołecznych postaw wśród studentów z perspektywy utrzymywania jak najwyższego poziomu porządku publicznego.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top