Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W ramach programu CEEPUS naszą uczelnię odwiedzili goście z Serbii, reprezentujący Wydział Nauk Technicznych Uniwerystetu Novi Sad – Ph.D Marinko Maslaric oraz PhD. Dejan Mircetic.

Dzięki nawiązanej współpracy pojawiała się możliwość wzbogacenia zajęć dydaktycznych o doświadczenia wykładowców z zagranicy jak również możliwość wyjazdów studentów naszej Uczelni do Uczelni partnerskich.

Początkiem tej współpracy był udział Studentów II roku kierunku Finanse i Rachunkowość w bardzo ciekawej grze symulacyjnej dotyczącej zrządzania łańcuchem dostaw, co zaktywizowało wszystkich uczestników i znacznie podniosło atrakcyjność prowadzonych zajęć.

Rozpoczęcie intensywnej współpracy naukowo – dydaktycznej, szczególnie w obszarze Finansów i Rachunkowości oraz Logistyki, będzie ciekawym doświadczeniem zarówno dla studentów jak i kadry naukowo- badawczej naszej Uczelni.

Dziękujemy Partnerom naszej Uczelni za ciekawie przeprowadzone zajęcia oraz poświęcony czas i zaangażowanie w podzielenie się z nami swoim doświadczeniem dydaktycznym.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top