Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Miło nam poinformować, iż w dniu 21.04.2022r w siedzibie Placówki Straży Granicznej im. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku - Białej nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Placówką reprezentowaną przez Komendanta PSG Pana ppłk SG Piotra Tomaszka i Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku – Białej reprezentowaną przez Rektora Uczelni Pana dr hab. inż. Jacka Bindę, prof. WSFiP.

Podpisane porozumienie zapewni dalsze możliwości rozwoju prowadzonej współpracy szczególnie w zakresie zapoznawania się studentów z bieżącą działalnością Straży Granicznej, realizowanymi przez nią zadaniami, posiadanym sprzętem i wyposażeniem. Pozwoli również na dalszy rozwój i promowanie społecznie pożądanych postaw i dalszy rozwój społecznej odpowiedzialności Uczelni w środowisku lokalnym.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top