Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 11 kwietnia 2022 r. na terenie Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Liceum Ogólnokształcącego Bielskiej Szkoły Menedżerów odbył się Dzień Służb Mundurowych połączony z Dniem Otwartym, podczas którego to, uczniowie szkół średnich i podstawowych mogli poznać dynamikę szkoły oraz ofertę edukacyjną.

Podczas Dnia Otwartego, wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w wielu niezwykle ciekawych wykładach, które to przeprowadzone zostały przez wykładowców akademickich, a które to w sposób bezpośredni nawiązywały do kierunków oferowanych przez Uczelnie lub zajęć dodatkowych kierowanych do uczniów liceum. Wykłady obejmowały m.in. tematykę „Odpowiedzialności prawnej po uzyskaniu pełnoletności”, „Kryptowaluty” „Grafologii – aspekt praktyczny”, „Granice państwowe oraz zasady ich przekraczania” oraz wiele innych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się nowoczesna strzelnica multimedialna, gdzie każdy z uczestników mógł sprawdzić się w sztuce trafiania z broni do tarczy. Wielkim wyzwaniem dla młodych adeptów sztuki snajperskiej było odpowiednie reagowanie na wyświetlane krótkie filmy, w trakcie których musieli użyć broni w odpowiednim momencie i strzelając do właściwej postaci, niektórzy z odwiedzających byli tak zdeterminowani, że w kolejce do strzelnicy stali po dwa, trzy razy.

Uczelnia miała również przyjemność gościć wielu przedstawicieli służb mundurowych m.in.: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, 18 batalionu powietrznodesantowego.

Służby mundurowe zarówno zaoferowały pokazy specjalistycznego sprzętu, którym posługują się w pracy, przykładem może być tutaj prezentacja dronów – bezzałogowych statków powietrznych przez Straż Miejską, które pomagają zarówno w dbaniu o ekologię jak i utrzymaniu bezpieczeństwa. Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej przeprowadziła pokaz zabezpieczania miejsca zbrodni. Każdy chętny mógł wypróbować również alkogogli lub narkogogli, które to stymulowały widzenie po zażyciu alkoholu lub narkotyków.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego BSM oraz studenci Uczelni, brali czynny udział w całym przedsięwzięciu, prezentowali ciekawe warsztaty np. ujawnianie swoich linii papilarnych, oraz odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące szkół.

Dzień cieszył się ogromnym zainteresowaniem, Uczelnię odwiedziło prawie 400 osób.

Serdecznie dziękujemy za udział w tym ważnym dla Uczelni wydarzeniu Dyrektorom Szkół oraz licznie przybyłej młodzieży.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top