Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 27 i 28.03.2022r w gmachu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa odbyły się wykłady dla studentów Uczelni, które przeprowadził Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku – Białej Pan Krystian Kowalczyk. Tematem spotkania były „Zadania Straży Miejskiej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego i aktualne problemy związane z ich realizacją”.

Pan Krystian Kowalczyk zapoznał studentów z historią i genezą powstania Straży Miejskich. Omówił najważniejsze zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych w tym zadania i uprawnienia SM. Następnie przedstawił zasady naboru do SM i omówił szczegółowo strukturę organizacyjną SM w Bielsku – Białej, ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych referatów, posiadany sprzęt i wyposażenie oraz stale rosnącą ilość zgłoszeń przyjętych od mieszkańców i podjętych w ślad za tym interwencji.

Kolejnymi poruszanymi tematami były omówienie działania i wykorzystania nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego miasta, a także akcje promocyjne i kampanie społeczne realizowane przez SM w Bielsku – Białej m.in takie jak pomoc osobom bezdomnym, działania proekologiczne, pomoc w rozruchu silników samochodowych w okresie zimowym czy oznakowanie rowerów. Przedstawione zostały również działania SM realizowane w warunkach szczególnych takie jak działania w czasie pandemii COVID 19 czy prowadzone szczególnie intensywnie w ostatnim czasie działania pomocowe dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Na zakończenie Pan Krystian Kowalczyk przedstawił plany na najbliższą przyszłość i możliwości rozwijania współpracy z Uczelnią i studentami. Studenci mieli możliwość zadawania pytań i pogłębienia swojej wiedzy w wielu obszarach zwłaszcza w zakresie działań pomocowych i proekologicznych, a tym samym kształtowania społecznie promowanych postaw.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top