Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 16.03.2022r. w Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbyło się IV Podbeskidzkie Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej.

Organizatorami Forum byli Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Accounting & Law Sp. ZOO oraz Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej.

Tematem Forum było zarządzanie ryzykiem Compliance we współczesnej bankowości, kultura zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych, rola compliance w organizacji oraz ład korporacyjny i etyka biznesu.

Tematyka Forum obejmowała idee jakości, bezpieczeństwa, organizacji oraz zarządzania ryzykiem w zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym. Podejmowane przez Uczelnię działania, w tym promowanie Compliance, wpisują się w zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność Uczelni poprzez kształtowanie wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju kompetencji naukowych i społecznych, mających wpływ na efektywność działania organizacji.

W wydarzeniu wzięły udział osoby reprezentujące instytucje związane z audytem wewnętrznym, polityką compliance i zarządzaniem, reprezentanci instytucji bankowych, biur maklerskich oraz osoby związane z lokalnymi instytucjami i działalnością samorządową.

Prelegentami oraz prowadzącymi byli:

  • dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP – Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • dr Paweł Mrowiec – kierownik studiów podyplomowych Compliance w organizacji
  • Robert Słoniec – prezes zarządu Accounting & Law Compliance Manager Sp. z o.o.
  • Iga Iwulska – szefowa działu prawnego wiodącej spółki giełdowej, wykładowca, trener Accounting & Law Sp. z o.o.
  • Leszek Adamski – prezes zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW)
  • dr Katarzyna Kruczek – członek zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW), ekspert Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW)
  • Antoni Sekuła – członek zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW)
  • Alicja Hoc-Rolińska – dyrektor audytu Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (PIKW)
  • Anna Słodczyk – ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (PIKW)
  • Iwona Bogucka – zarządzająca audytem wewnętrznym w Ministerstwie Zdrowia
 Policies


Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top