Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W ramach Projektu pt. „Dostosowanie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa” realizowanego w ramach III. Osi priorytetowej - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, studenci naszej Uczelni uczestniczyli w warsztatach praktycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Warsztaty zorganizowane zostały wspólnie z Jednostką Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, dzięki czemu studenci mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem znajdującym się na stanie wozu strażackiego.

Poniżej krótka relacja z przeprowadzonych warsztatów.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top