Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 03.12.2021r w auli Wyższej Szkoły Finansów i Prawa odbyło się spotkanie studentów Uczelni z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku – Białej Panem mjr Sylwestrem Nicponiem. Tematem spotkania było funkcjonowanie polskich Sił Zbrojnych oraz proces rekrutacji i funkcjonowanie programu "Legia Akademicka".

Spotkanie rozpoczęła Pani Prorektor WSFiP dr Elżbieta Rak – Młynarska, która przywitała prowadzącego i wszystkich uczestników. Następnie w związku z faktem, iż WSFiP posiada kwalifikację Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Obrony Narodowej do realizacji części teoretycznej programu "Legii Akademickiej" Pan mjr Nicpoń w szerokim zakresie zaprezentował zasady funkcjonowania programu, jego cele i założenia oraz przebieg procesu szkolenia w ramach Uczelni jak i w jednostkach czy uczelniach wojskowych.

Przedstawił studentom zasady odbycia szkolenia podstawowego oraz podoficerskiego jak również nową możliwość jaką jest szkolenie oficerskie. Organizatorem części teoretycznej modułu podstawowego i podoficerskiego, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Uczelnia. Szkolenie to obejmuje 15 godzin zajęć dla każdego modułu szkolenia, a także część e-learningową. Studenci realizujący moduł podstawowy oraz podoficerski po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej w uczelni ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni /21 lub 42 dni szkoleniowe/, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podstawowym i module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania. Za udział w części praktycznej szkolenia studenci uzyskują wynagrodzenie za każdy dzień szkoleniowy. Moduł szkolenia podstawowego zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej – uzyskanie statusu szeregowego rezerwy. Moduł szkolenia podoficerskiego zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera /kaprala/ – uzyskanie statusu podoficera rezerwy. Nową możliwością jaką daje program studentom jest możliwość odbycia w kolejnym roku szkolenia oficerskiego, gdzie po zdaniu egzaminu i dostarczeniu dyplomu magistra uzyskają pierwszy stopień oficerski /podporucznika/. Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w czasie wakacji letnich. To łącznie 51 dni szkoleniowych w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia. Do zajęć w tym module mogą przystąpić wyłącznie ci chętni, którzy ukończyli moduł podoficerski w ramach programu "Legii Akademickiej". Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej MON: https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/. Zgłoszenia studentów naszej Uczelni chętnych do udziału w programie należy składać poprzez wysłanie e-maila do Pani mgr Marty Kijas, pracownicy Dziekanatu, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Panem mgr Mariuszem Kulińskim Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Panem mgr Zenonem Woźniakiem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Następnie Pan mjr Nicpoń przedstawił również inne możliwości wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego jakie daje program "Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej" tj. służba kandydacka, służba przygotowawcza i terytorialna służba wojskowa. Omówił także zasady kwalifikacji wojskowej. W związku z faktem, iż mężczyźni podlegają obowiązkowej kwalifikacji wojskowej szczególną uwagę zwrócił na kwalifikację wojskową kobiet, które po dobrowolnym, ochotniczym zgłoszeniu się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień mogą odbyć taką kwalifikację wraz z mężczyznami, a także przedstawił możliwości odbywania kwalifikacji dla chcących uczestniczyć w programie "Legia Akademicka" w ramach Wojskowych Centrów Rekrutacji.

Na zakończenie Pan mjr Nicpoń przedstawił jeszcze inne ciekawe informacje dotyczące możliwości rozwoju jakie daje współczesne Wojsko Polskie. Studenci mieli też możliwość zdawania pytań i skorzystania z wiedzy i doświadczenia ciekawego gościa, który odwiedził mury naszej Uczelni.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top