Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 2 grudnia 2021 r. odbędzie się XIX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa z cyklu: „Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika”, tematem przewodnim będzie „Rola doradcy podatkowego w nowych realiach otoczenia gospodarczego”, w panelu dyskusyjnym między innymi udział weźmie J.M. Rektor WSFiP.

W październiku br. w siedzibie Uczelni uroczyście zostało podpisane przez Rektora dr hab. inż. Jacka Bindę, prof. WSFiP oraz dr Mariusza Cieślę – Wiceprzewodniczącego KRDP, porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Doradców Podatkowych, w ramach której obie strony udzielają sobie wsparcia przy realizacji wspólnych wydarzeń, konferencji czy też debat.

Miło nam również poinformować, iż dzięki podpisanemu porozumieniu studenci naszej Uczelni będą mogli również realizować staże oraz praktyki w oddziale Katowickim Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top