Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 10 listopada 2021 r. JM Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP miał zaszczyt reprezentować Uczelnię w uroczystościach jakie odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki – Szkoła Kadetów w ramach projektu Polska-Świat pn. „Tylko wierność ludziom, czyni z nas człowieka. Nasz bohater – Żołnierz Walki o Wolność”.

Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne odsłonięcie muralu, który powstał na elewacji budynku upamiętniającego historię oręża Wojska Polskiego. Uroczystość połączona była z ślubowaniem uczniów pierwszego rocznika Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Dziękujemy za zaproszenie i składamy życzenia Założycielowi, Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu satysfakcji i radości z wykonywania pracy, wytrwałości i skuteczności w podnoszeniu jakości nauczania i osiąganych wyników. Uczniom natomiast życzymy wielu sukcesów.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top