Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 4 listopada 2021 roku studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mieli szansę na złamanie uczelnianej rutyny. W ramach zajęć wzięli udział w uroczystości organizowanej przez Woskową Komendę Uzupełnień w Bielsku-Białej pod hasłem „Bezpieczna Niepodległa”. Mimo, że uroczystość była adresowana do uczniów klas mundurowych szkół średnich z naszego rejonu uczelnia zdecydowała się skorzystać z możliwości zapoznania się ze specyfiką służby w wojsku oraz innych służbach. Na przygotowanych stoiskach studenci mogli spotkać się i porozmawiać z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, 18 bielskiego batalionu powietrznodesantowego, jednostek specjalnych NIL, AGAT, JWK. Wielkie zainteresowanie studentów wzbudziło wyposażenie tych jednostek, szczególnie ich uzbrojenie. Żołnierze chętnie dzielili się informacjami dotyczącymi specyfiki ich służby, oczywiście w zakresie nie objętym tajemnicą.

Sporo czasu studenci spędzili również na stoiskach Straży Granicznej i Policji. Rozmawiali z funkcjonariuszami na temat aktualnych zagrożeń i zadań w tym zakresie, stawianych przed służbami ochrony porządku prawnego.

Uczestnicy tych nietypowych zajęć byli bardzo zadowoleni z takiej ich formy. Mieli możliwość skonfrontowania wiedzy przekazywanej podczas studiów z praktyką i praktykami. Na pewno pozytywnie na ich samopoczucie wpłynęła również smaczna wojskowa grochówka serwowana przez organizatora.

Dziękujemy Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bielsku-Białej za umożliwienie realizacji tej arcyciekawej wizyty studyjnej.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top