Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Uprzejmie informujemy, że nasze czasopismo Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law (dawniej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) ISSN: 2543-9103, EISSN:2543-411X, pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

ICV 2020 = 100.00

Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law ukazuje się nieprzerwanie od 1997 roku i jest dynamicznie rozwijającym się czasopismem dla naukowców i osób, które chcą dzielić się swoimi osiągnięciami naukowymi. Jest kwartalnikiem o punktacji 5 indeksowany w polskich i międzynarodowych bazach danych takich jak: DOAJ, CEJSH, CEEOL, BASE, ICI Journals Master List, ERIH PLUS, EBSCO, ROAD, Google Scholar, Ulrich'sTM International Periodicals Directory.

Zawartość czasopisma udostępniana jest na zasadach Open Access (OA) (prace publikowane są na licencji Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0), zgodnie z zasadą, że swobodne udostępnianie badań naukowych wspiera większą globalną wymianę wiedzy.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top