Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Szanowni Państwo,

Miło mi jest Państwa poinformować, że już 5 listopada br. odbędzie się XV międzynarodowa konferencja naukowa, realizowana wspólnie przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej i Uniwersytet w Žiline.

Konferencja prowadzona będzie pod patronatem Rektora Uniwersytetu Żylińskiego w Żylinie - prof. NS. dr hab. Jozefa Jandačka oraz Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - dr hab. inż. Jacka Bindy, prof. WSFiP.

To interesujące międzynarodowe wydarzenie naukowe organizowane jest w ramach cyklu spotkań naukowych pn. „Rozwój Euroregionu Beskidy”, którego tegoroczny temat dotyczy diagnozy uwarunkowań społeczno – ekonomicznych oraz aktualnych zmian sytuacji społeczno-gospodarczej i perspektyw na przyszłość. Wystąpienia naukowe skoncentrowane będą na zagadnieniach z zakresu m.in.: gospodarki cyfrowej i konkurencyjności w społeczeństwie wiedzy, aktualnych trendach w zarządzaniu i strategiach biznesowych, finansowaniu sektora publicznego i firm, rozwoju społeczno-gospodarczym regionów i bezpieczeństwa obywateli.

Z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV2, konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top