Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26


Miło nam poinformować, iż Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej otrzymała Medal Orła Białego przyznany przez Senator RP p. Agnieszkę Gorgoń-Komor, w kategorii Wyższa Uczelnia niepubliczna. W swoim wystąpieniu Pani Senator podkreśliła wybitne osiągnięcia i zasługi Uczelni w budowanie społeczności naukowej.

Wręczenie medalu na ręce JM Rektora dr hab. Jacka Bindy, prof. WSFiP nastąpiło w dniu 7 października 2021 roku.

Władze Uczelni i cała społeczność akademicka składa Pani Senator podziękowania za przyznane Uczelni odznaczenie i docenienie jej społecznej i naukowej roli. Przyznane wyróżnienie jest potwierdzeniem, że praca na rzecz nauki i społeczeństwa nie pozostała niezauważona. Dziękujemy.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top