Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

„Połączenie sił to początek,

pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces”

Henry FordSzanowni Państwo Nauczyciele! Drogie Koleżanki i Koledzy!

Kształcenie młodych pokoleń to ambitne oraz pełne wyzwań powołanie. Dynamika zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, pojawiające się nowe szanse a wraz z nimi liczne zagrożenia czynią pracę nauczyciela szczególnie odpowiedzialną. Pracę, która daje liczne powody do radości mierzone m.in. sukcesami swoich wychowanków.

W Dniu Edukacji Narodowej, upamiętniającym rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowanej przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku, składam wszystkim pracownikom oświaty serdecznie życzenia i wyrazy szacunku za Państwa codzienny trud wkładany w proces przekazywania wiedzy i budowania kompetencji uczniów i młodzieży wszystkich szczebli szkolnictwa.

Życzę Państwu dużo zdrowia, wewnętrznej siły do pokonywania przeciwności, licznych powodów do dumy ale nade wszystko niezachwianej satysfakcji z wykonywanej pracy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy i kompetencjach.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP

Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top