Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 8 października 2021 r. w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022.

Gościem specjalnym Uczelni był prof. dr hab. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Europa okresu przełomu: wymiary integracji i dezintegracji w UE”. Na Inauguracji mieliśmy przyjemność gościć Posłanki na Sejm Mirosławę Nykiel i Małgorzatę Pępek, Dyrektorkę Biura Ministra Stanisława Szweda, Panią Karolinę Lewkowicz, Zastępcę Prezydenta Miasta, Piotra Kucię, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, dr Janusza Okrzesika i wielu innych znamienitych gości reprezentujących władze samorządowe, służby mundurowe, instytucje finansowe, przedsiębiorców, placówki oświatowe i pomocy społecznej oraz innych zacnych przedstawicieli społeczności lokalnej.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego w adres uczelni wpłynęło wiele życzeń, a wśród nich szczególne, przekazane za pośrednictwem transmisji internetowej, od prof. dr hab. Jerzego Osiatyńskiego, byłego ministra finansów i wieloletniego wykładowcy WSFiP.
Podczas Inauguracji studenci I roku złożyli uroczyste ślubowanie, które poprowadziła Prorektor dr Elżbieta Rak-Młynarska. Następnie JM Rektor WSFiP dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP dokonał Aktu Immatrykulacji.

Przedstawiciele instytucji zaprzyjaźnionych z naszą Uczelnią docenili wysiłek wkładany przez studentów w zdobywanie wiedzy. Studentom, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, wręczono listy gratulacyjne i upominki.

Z kolei wysiłek wkładany w funkcjonowanie Uczelni i jej działania na rzecz społeczności lokalnej został doceniony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu Senatu Senator Agnieszka Gorgoń – Komor wręczyła na ręce JM Rektora Medal Orła Białego Senatu RP.

Uroczyste posiedzenie Senatu zostało zakończone odśpiewaniem tradycyjnego „Gaudeamus”.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top