Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Implementacja koncepcji równoważonego rozwoju w obszarze transportu oraz logistyki stanowi nie tylko wyzwanie dla przedsiębiorstw, ale także dla codziennych zjadaczy chleba. Z okazji rozpoczynającego się Tygodnia Transportu Zrównoważonego Poseł na Sejm RP Kazimierz Matuszny zorganizował seminarium naukowo-praktyczne pt. Wyzwania transportu zrównoważonego. W ramach społecznej odpowiedzialności Uczelni Wyższa Szkoła Finansów i Prawa została partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia. Obrady odbywały się hybrydowo. W ramach spotkania wymieniono poglądy w dotyczące realizacji założeń transportu zrównoważonego w Polsce, Unii Europejskiej, Ukrainie oraz USA.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top