Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Szanowni Państwo,

Miło nam jest poinformować, że Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (ang. Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law - ASEJ) zostały przyjęte do bazy Sherpa Romeo.

Sherpa Romeo to zasób online, który agreguje i przedstawia zasady otwartego dostępu wydawców i czasopism z całego świata. Każdy zarejestrowany wydawca lub czasopismo utrzymywane w Romeo jest dokładnie sprawdzane i analizowane przez zespół specjalistów, który w miarę możliwości przedstawia streszczenia uprawnień do samodzielnej archiwizacji i warunków praw przyznanych autorom w poszczególnych czasopismach.

Zapraszamy do publikowania w Czasopiśmie ASEJ - Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top